Zdravotnický prostředek

Z

Do této kategorie patří mnoho různých výrobků, které se používají ve zdravotnictví od náplastí až po přístroj na magnetickou rezonanci. Pomůcky musí splňovat pravidla stanovená v zákoně o zdravotnických prostředcích č. 375/2022 Sb.

Všechny tyto zdravotnické pomůcky musí projít přísnou certifikací. Nanny je jedním z mála monitorů na českém trhu, který je certifikovaným zdravotnickým prostředkem podle této normy.

Podívejte se na certifikáty Nanny.

S

Syndrom náhlého úmrtí kojence

Termínem syndrom náhlého úmrtí kojence (sudden infant death syndrome - SIDS) označují lékaři případy...

Číst více